เกี่ยวกับเรา

บริษัท สหทวีวัฒนา อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งกิจการขึ้นในปี พ.ศ.2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าประดับตกเเต่งบ้านเเละ สำนักงานคุณภาพสูง (Home and Office Decorative product) หลากหลายชนิด อาทิ รางโชว์/อุปกรณ์รางโชว์ผ้าม่าน ไวนิลวอลล์เปเปอร์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง และสินค้าตกแต่ง บ้านคุณภาพสูงอีกมากมาย รวมถึงทางบริษัทได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์จากการ์ตูนโดรา เอมอน (Doraemon Licencee) ในการผลิตเเละจัดจำหน่าย โคมไฟตั้งโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าทำ โซฟา ผ้าม่านสำเร็จรูป ผู้เดียวในประเทศไทย

ปณิธานขององค์กร

ทางบริษัท สหทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้ยึดถือปณิธานในการผลิตสินค้าที่มี คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองกับความต้องการด้วยความซื่อสัตย์ เเละพร้อมบริการลูกค้า ทุกท่านทั้งก่อนเเละหลังการขายด้วยความเต็มใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจเเก่ลูกค้า อย่างสูงสุด

วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ “การเป็นที่ 1 ในตลาดของผู้นำเข้า ผลิต จัดจำหน่ายอุปกรณ์รางโชว์ วอลล์เปเปอร์ ผ้าม่าน ม่านปรับแสง มู่ลี่ และสินค้าตกแต่งบ้าน คุณภาพสูง รวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และแบบอย่างบรรษัทภิบาลที่ดี

พันธกิจขององค์กร

เป็นบริษัทผู้นำเข้าสินค้าประเภทตกแต่งบ้านคุณภาพชั้นนำและแข็งแกร่งของ ประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดทางด้านนวัตกรรมผสมผสานกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เพื่อความเป็นเลิศ และยึดมั่นในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ การให้บริการเพื่อความ เป็นเลิศ (Service Excellence) รวดเร็ว (Fast) ประทับใจ (Impression) คุณภาพดี (Good Quality) ซื่อสัตย (Morality) นวัตกรรม (Innovation)

พันธกิจขององค์กร

HAPPINESS AT YOUR HOME